10 nov: Nykredit leverer fremgang - NY
10 nov: Aktier/tendens: God aktiestemning vil forplante sig til Danmark
10-11-2016 08:14:30

William Demant Holding A/S: Periodemeddelelse

Relateret indhold
19 jun - 
GN Hearings andel hos amerikanske veteraner presset af ..
19 jun - 
Aktier/åbning: Ny godkendelse løfter Genmab i rekordste..
16 jun - 
Fredagens aktier: Nets og Lundbeck i top uden gode fork..

Selskabsmeddelelse

nr. 2016-13

Periodemeddelelse

10. november 2016

Tilfredsstillende vækst drevet af det succesfulde Oticon OpnTM og detailaktiviteter

Vækst i Høreimplantater påvirket af Neuros langsommere udbredelse på markedet end ventet

Forventninger til helåret fastholdes - nedre halvdel af EBIT-interval mest sandsynligt

 • Koncernen har fortsat genereret tilfredsstillende organisk og akkvisitiv vækst. Denne udvikling er i særligt grad drevet af forretningsaktiviteten Høreapparater, som omfatter både engros- og detailsalg af høreapparater.

 • Den organiske vækst i koncernens engrossalg af høreapparater fortsætter, hvilket skyldes en betydelig forbedring af den gennemsnitlige salgspris (ASP) drevet af det succesfulde Oticon Opn-høreapparat. Den kommende udvidelse af Opn-produktfamilien med to nye medlemmer, Opn 2 og Opn 3, vil medvirke til at bevare momentum i den resterende del af 2016 og ind i 2017.

 • Vores detailaktiviteter leverer fortsat stærk vækst i de fleste regioner, selvom vores amerikanske forretning har præsteret under forventningerne på grund af den løbende konsolidering af yderst fragmenterede detailforretninger. Ligesom det var tilfældet i årets første halvdel, har den øgede detailandel ændret koncernens omkostningsstruktur og således påvirket marginerne.

 • Salget i forretningsaktiviteten Høreimplantater er fortsat afdæmpet på grund af udfordringer i form af ugunstige markedsforhold på adskillige olieafhængige markeder, cochlear-implantatet (CI) Neuros langsommere end ventet udbredelse på markedet samt stadigt skarpere konkurrence inden for benforankrede høresystemer (BAHS). En stærk produktplan og Neuro-cochlear-implantatet forventes gradvist at bidrage til øget momentum. Forretningsaktiviteten Diagnostiske Instrumenter er stadig udfordret på nogle af de samme olieafhængige markeder, men forretningsaktivitetens performance er bedre end i årets første halvdel.

 • De tidligere udmeldte strategiske initiativer, som implementeres i perioden 2016-2018 for at sikre fortsat omkostningseffektivitet og understøtte koncernens fremtidige skalérbarhed til lavere omkostninger, forløber planmæssigt. I 2016 forventer vi at realisere omstruktureringsomkostninger på ca. DKK 200 mio., hvoraf DKK 52 mio. blev realiseret i første halvår.

 • I 2016 forventer vi at levere vækst i alle vores forretningsaktiviteter og opnå et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 2,0-2,3 mia. før omstruktureringsomkostninger. Den nedre halvdel af EBIT-intervallet anses som mest sandsynligt, hvilket afspejler udviklingen i vores amerikanske detailaktiviteter og i forretningsaktiviteten Høreimplantater.

Markedsudvikling

Det vurderes, at stykvæksten på det globale høreapparatmarked år til dato ligger en smule over koncernens generelle antagelse om en markedsstykvækst på 4-5 %.

Vi er nu kommet et godt stykke ind i andet halvår, og vi ser fortsat solid stykvækst på det amerikanske marked (justeret for nye rapporterende enheder i HIA-statistikken). Denne vækst er alene drevet af salget i den kommercielle del af markedet, mens væksten i salget til Veterans Affairs (VA) har været næsten flad.

Adskillige af nøglemarkederne for høreapparater er kendetegnet af hård konkurrence og effekterne af kanalmiks, hvilket fortsat lægger et vist pres på ASP'en. Vi vurderer derfor, at målt på værdi har det globale høreapparatmarked oplevet beskeden vækst år til dato.

Høreapparater

Koncernens kerneforretning - engrossalg af høreapparater - leverer fortsat tilfredsstillende organisk vækst, hvilket skyldes en betydelig forbedring af ASP'en i andet halvår drevet af det succesfulde Oticon Opn. Salget af Oticon Opn er efter sommerperioden steget, og produktet får fortsat usædvanligt positiv feedback fra slutbrugere og høreapparatforhandlere, så vi har stadig stor tiltro til det paradigmeskift, som Oticon har skab med introduktionen af Opn og Velox-platformen.

På den nyligt afholdte EUHA-kongres i Hannover i Tyskland præsenterede Oticon to nye medlemmer af Opn-produktfamilien, Opn 2 og Opn 3. De to nye Opn-varianter vil blive lanceret i flere etaper på nøglemarkederne og vil blive positioneret i det øvre midtprissegment og i midtprissegmentet. Derudover har Oticon føjet kraftfulde speaker units med tilpasningsniveauer på 100 dB og 105 dB til Opn-produktporteføljen i alle tre prispunkter, hvilket vil udvide Opn-porteføljen yderligere. På EUHA-kongressen introducerede Oticon også nye, forbedrede høreløsninger, som indgår i en omfattende portefølje af specialfremstillede høreapparater. Disse nye apparater vil resultere i mere end en fordobling af antallet af tilpasninger af IIC-apparater (Invisible In the Canal) og forventes at ville medvirke til at bevare momentum i den resterende del af 2016 og ind i 2017.

Introduktionen af Oticon Opn til VA-kanalen i begyndelsen af november 2016 har styrket vores Vores markedsandel hos VA i USA er nogenlunde uforandret. Dette er ikke tilfredsstillende. produktudbud i denne kanal.

Koncernens detailaktiviteter leverer fortsat pæn vækst - først og fremmest drevet af akkvisitioner, men også i form af solid organisk vækst. Vi har genereret vækst i de fleste større regioner, selvom resultatet i vores amerikanske forretning ligger under forventningerne på grund af den løbende konsolidering af yderst fragmenterede detailforretninger og den seneste tids lidt svage effekt af marketingaktiviteter. Ligesom det var tilfældet i første halvår af 2016, har den øgede detailandel ændret koncernens omkostningsstruktur og således påvirket marginerne.

Høreimplantater

Den samlede vækst i Høreimplantater er fortsat afdæmpet og under forventningerne. Høreimplantater har været udfordret af ugunstige markedsforhold på adskillige olieafhængige markeder, Neuros langsommere udbredelse på markedet end ventet samt stadigt skarpere konkurrence inden for benforankrede høresystemer (BAHS). Omkring 300 patienter i verden har fået indopereret et Neuro-CI, og mere end 70 klinikker er begyndt at indoperere Neuro, hvilket inkluderer mere end 25 nye klinikker siden den første Neuro-implantering. Trods denne fremgang har Neuros udbredelse på markedet vist sig at tage længere tid end oprindeligt antaget, hvilket til dels skyldes forsinkede produktgodkendelser på nogle markeder og det faktum, at det generelt tager lang tid for nye CI'er at trænge ind på markedet.

I oktober startede vi lanceringen af Ponto 3-familien, som indeholder verdens første Super Power BAHS. Denne Super Power BAHS er baseret på Inium Sense-platformen og indtager førstepladsen, når det gælder ydelse fra en abutment-lydprocessor. I forhold til andre perkutane løsninger er den lytteoplevelse, som Ponto 3 leverer, betydeligt forbedret på en række nøgleparametre. USA, Storbritannien, Australien og New Zealand er de første lande, hvor Ponto 3 vil blive introduceret.

Vi forventer, at de stærke produktporteføljer og introduktionsplaner for både CI- og BAHS-produkter gradvist vil øge vores salgsmomentum.

Diagnostiske Instrumenter

Diagnostiske Instrumenters performance er bedre end i første halvdel af 2016 og har især oplevet stærk vækst i Europa og Oceanien. Forretningsaktiviteten er dog stadig påvirket negativt af ugunstige markedsforhold på en række olieafhængige markeder i Mellemøsten, Afrika, Sydamerika og Centralamerika, hvor vi i øjeblikket ikke ser nogen væsentlig vækst.

Andre forretningsenheder

Sennheiser Communications, vores joint venture med Sennheiser KG, har leveret tilfredsstillende vækst drevet af CC&O- og Mobile-headsetsegmenterne.

Øvrige forhold

De tidligere udmeldte strategiske initiativer følger alle planen. Alle aktiviteter i Eagan (USA) er blevet overflyttet til andre produktionssteder, og produktionsstedet i Eagan er blevet lukket ned. Vi har påbegyndt migreringen af aktiviteter fra vores produktionssted i Thisted. Det er blevet besluttet gradvist at overføre de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der p.t. foregår i Bern i Schweiz, til Danmark og Polen. Denne overførsel er igangsat. Vi fortsætter med at øge produktionen i Mexico. Derudover har vi officielt indviet vores nye kontor i Warszawa, som vil fungere som hovedkontor for både vores polske salgsorganisation og vores nye forsknings- og udviklingscenter i Polen.

I 2016 forventer vi at realisere omstruktureringsomkostninger på i alt ca. DKK 200 mio., hvoraf DKK 52 mio. blev realiseret i første halvår. Den negative effekt på pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) for hele året vil være ca. DKK 90 mio., hvoraf første halvår tegner sig for DKK 27 mio.

Selskabet har år til dato tilbagekøbt i alt 6.480.974 aktier til en samlet værdi af DKK 856.763.386. Det samlede antal egne aktier er 5.238.399 svarende til 1,97 % af aktiekapitalen. Aktietilbagekøbet er sket som en konsekvens af vores tidligere udmeldte plan om at tilbagekøbe aktier til en værdi af DKK 2,5-3,0 mia. i perioden fra 2014 til 2016.

Forventninger til 2016

Vi fastholder vores forventninger om at generere vækst i salget i alle koncernens tre forretningsaktiviteter og realisere et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 2,0-2,3 mia. før omstruktureringsomkostninger på ca. DKK 200 mio., som relaterer sig til de fastlagte strategiske initiativer. Den nedre halvdel af EBIT-intervallet anses som mest sandsynligt, hvilket afspejler udviklingen i vores amerikanske detailaktiviteter og i forretningsaktiviteten Høreimplantater.

*******

Yderligere information:

Adm. direktør Niels Jacobsen

Telefon +45 3917 7300

www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner:

CFO René Schneider

IR-chef Søren B. Andersson

Presseansvarlig Trine Kromann-Mikkelsen

2016-13 Periodemeddelelse


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: William Demant Holding A/S via Globenewswire

Vedhæftet fil: 769998.pdf

Opret kommentar

Relateret debat

 • 1 uge
 • 1 måned
 • 1 År
Ingen indlæg

Økonomisk planlægning

22-06-2017 09:52:24
Sponsoreret indhold:Alle har brug for en økonomisk plan. Men hvor skal du begynde? Vi forklarer hvordan i fire enkle trin.Selvom det kan virke overvældende at skulle planlægge sin økonomiske fremtid (der er så meget, der kan ske og så mange overvejelser), så behøver det ikke være stressende at lære at udarbejde en økonomisk plan, hvis du gør det rigtigt. Som alle store spørgsmål i livet er planlæg..

Aktier/tendens: Mærsk og Tryg kan komme i fokus

14-06-2017 08:08:45
A.P. Møller-Mærsk kan onsdag blive påvirket af kinesiske nøgletal og et løftet kursmål hos et større amerikansk finanshus, mens forsikringsselskabet Tryg kan blive presset af en sænket anbefaling af aktien af et italiensk finanshus.Overordnet set ventes det europæiske aktiemarked onsdag at åbne tæt på uændret, og mange investorer vil formentlig forholde sig afventende forud for resultatet af todag..

Carlsberg-konkurrent er klar til indrømmelser for britisk opkøb

13-06-2017 16:19:06
Den hollandske bryggerigigant Heineken, som blandt andet konkurrerer med Carlsberg, er parat til at komme med indrømmelser over for myndighederne i Storbritannien for at få lov til at overtage den britiske pubkæde Punch Taverns.Det skriver Bloomberg News, efter at de britiske konkurrencemyndigheder, Competition and Markets Authority (CMA), tidligere har advaret Heineken om, at selskabets overtagel..

Mest læste nyheder

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uge

Relaterede aktiekurser

Køb- og salgsanbefalinger

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Aktieinformation leveres af Interactive Data.
Data er forsinket 15-20 minutter iht. de enkelte børsers regler om videredistribution.
 
25. juni 2017 20:57:39
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170623.1 - EUROWEB1 - 2017-06-25 20:57:39 - 2017-06-25 20:57:39 - 1 - Website: OKAY

Når du besøger Euroinvestor.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi og vores samarbejdspartnere benytter til funktionalitet, statistik og markedsføring. Læs mere om cookies på Euroinvestor.dk her

x